Uw One-Stop voor dakgoot service

Dakgoot Service kan u voordelig en efficiënt helpen bij alle dakgoot problemen waar u last van ondervindt. Belangrijker nog, wij kunnen u ook helpen bij het voorkomen van een dakgoot lek en andere vervelende problemen.

Dakgoot reinigen

Vervuilde dakgoten geven problemen

Niets iets waar u dagelijks bij stil staat maar een vervuilde dakgoot kan grote problemen veroorzaken.
Als het regenwater, ook wel hemelwater genoemd, niet goed afgevoerd kan worden dan ontstaan vaak lekkages en andere problemen met alle consequenties van dien.

Welke problemen kunnen ontstaan door een volle dakgoot?

Er kunnen op diverse plekken lekkages onstaan.Zowel op het dak van de woning, als op de daken van garages, schuur of afdak. Daarnaast kan water dat langs de muur stroom  achter de buitenmuur komen. En hierdoor onstaan er schimmels en andere ongewenste effecten die zeer moeilijk te bestrijden

Wenst u deze te laten bestrijden dan kan dit behoorlijk wat kosten met zich meebrengen.

Maar ook zorgt een slechte regenwaterafvoer ervoor dat houtrot op allerlei plekken kan gaan toeslaan. Denk hierbij  aan houten kozijnen, gevelbekleding en sierlijsten en de randen waarmee daken zijn afgewerkt. Uw dakgoot en regenpijp kunnen zelf begroeid gaan worden als er niet regelmatig gereinigd wordt. Dit zorgt voor extra schade. Daarnaast vinden muggen in stilstaand water een ideale plek om te te verblijven en zich te vermenigvuldigen.

Dakgoot en afvoer jaarlijks laten reinigen.

Deze problemen zijn te voorkomen door jaarlijks uw dakgoten en regenpijpen te laten controleren en schoon te laten maken . Vooral de herfst en winter zorgen voor veel bladafval en takken die de goede regenwaterafvoer blokkeren. Het jaarlijks laten controleren en reinigen door een vakkundig bedrijf voorkomt veel problemen. En u bespaart zich hiermee heel wat kosten doordat uw gevel minder snel gereinigd moet worden, maar ook het houtwerk zal veel langer meegaan.

Dakgoten reinigen en advies.

• Laat jaarlijks uw goten tijdig en professioneel reinigen. 
• Laat tijdig de doorstroming van de regenpijpen controleren.
• Laat tijdig de bevestiging van de dakgoten en regenpijpen controleren.
• Na een periode van slecht weer, is het niet onbelangrijk om de goten te laten controleren en eventuele blokkades te laten verwijderen.

Bezoekadres:

Groeneweg 162 S
3981 CP Bunnik
Nederland

Algemene voorwaarden
info@dakgootservice.com
www.dakgootservice.com

Telefoon:

Tijdens kantoor tijden

085 - 0601 162
06 - 275 975 78
06 - 242 583 80

Buiten kantoor tijden
06 - 275 975 78